آبریزش

بعد از برطرف شدن مشکل آبریزش کولر گازی مشکل دیگه ای هم وجود داشت که دوباره اومدن و مشکل رو برطرف کردند.

۳/۲/۹۷ – پیروزی