تعمیر سریع

بعد از اینکه با شما تماس گرفتم انتظار نداشتم انقدر سریع مشکل کولرمون حل بشه، واقعا مرسی.