دوره های آموزشی تعمیرات فوق تخصصی

ساعت تماس: 19:00 - 09:00

تماس: 02122082258

دوره های آموزشی تعمیرات فوق تخصصی


  captcha

   

   

  مشخصات دوره:

  پیش نیاز:

  مدت دوره:

  مدت تقریبی دوره:

  مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

  پشتیبانی فنی:

  زمان برگزاری:

  مدارک مورد نیاز:

  اسکان خوابگاهی:

  شهریه دوره:

  ارائه مدرک پایان دوره:

  جزوه آموزشی:

   captcha

   مشخصات دوره:

   پیش نیاز:

   مدت دوره:

   مدت تقریبی دوره:

   مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

   پشتیبانی فنی:

   زمان برگزاری:

   مدارک مورد نیاز:

   اسکان خوابگاهی:

   شهریه دوره:

   ارائه مدرک پایان دوره:

   جزوه آموزشی:

    captcha

    مشخصات دوره:

    پیش نیاز:

    مدت دوره:

    مدت تقریبی دوره:

    مدت کارورزی عملی بعد از پایان دورخ زیر نظر استاد:

    پشتیبانی فنی:

    زمان برگزاری:

    مدارک مورد نیاز:

    اسکان خوابگاهی:

    شهریه دوره:

    ارائه مدرک پایان دوره:

    جزوه آموزشی:

     captcha

      captcha

      پرسش و پاسخ