عیب‌یابی کولر گاز 1

 

چرا کولر دو تیکه یا کولر گازی خنک نمی‌دهد.

1- موتور کولر گازی روشن می‌شود ولی باد سرد نمی‌دهد.

2- موتور کولر گازی روشن نمی‌شود و باد سرد هم نمی‌دهد.

3- موتور کولر گازی کار می‌کند ولی زود خاموش می‌شود.

1) وقتی موتور کولر گازی روشن می‌شود ولی سرما نمی‌دهد ممکن است گاز کولر کم باشد و نیاز به گازگیری کولرگازی می‌باشد. در بعضی از موارد ممکن است کولر گازی کثیف بوده و نیاز به سرویس داشته باشد.

2) موتور کولر گازی کار نمی‌کند ولی پنل داخلی کولر گازی کار می‌کند. ممکن است تنظیمات کنترل هم خورد باشد و موتور کولرگازی را روشن نمی‌کند، دلیل دیگر می‌تواند معیوب بودن موتور کمپرسور کولرگازی باشد که برای تعمیر آن باید با تکنسین کولرگازی تماس بگیرید.

3- هنگامی که موتور کولرگازی کار می‌کند ولی زود خاموش می‌شود ممکن است تنظیمات دمای کولر گازی وری دمای بالا تنظیم شده و همین امر باعث خاموش شدن موتور کولر گازی می‌شود. کثیف بودن فیلترهای هوای کولرگازی نیز بی‌تأثیر نیستند و باعث اختلال در تشخیص صحیح دمای محیط توسط برد الکترونیکی کولر گازی می‌شود. برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید توری‌های کولر گازی را بطور منظم سرویس و شستشو کرد.