عیب یابی یخچال

دلیل سرد نکردن یخچال :

سرد نکردن و یا گرم شدن فضای داخل یخچال می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که ما در اینجا به بعضی از دلایل خنک نکردن و یا کار نکردن یخچال می‌پردازیم :

1- کار نکردن کمپرسور یخچال (موتور)

2- کمپرسور (موتور) یخچال کار می‌کند ولی سرد نمی‌کند.

3- کمپرسور یخچال کار می‌کند یخچال برای چند روز سرد می‌کند و بعد از چند روز یخچال گرم می‌شود.

4- کمپرسور یخچال کار می‌کند ولی زود به زود خاموش می‌شود.

1) کار نکردن موتور یخچال می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ممکن است که برق به موتور یخچال نمی‌رسد که باید از رسیدن برق به کمپرسور یخچال اطمینان حاصل کنیم. وقتی از برقرار بودن سیمهای ورودی موتور یخچال مطمئن شویم سپس رله و اورلود یخچال را چک می‌کنیم و یا تعویض می‌کنیم. اگر موتور یخچال روشن نشد. باید موتور یخچال تعمیر و یا تعویض گردد که این امر باید توسط تکنسین تعمیرات یخچال انجام گیرد زیرا نیازی به گازگیری و جوشکاری می‌باشد و هر کس نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

2) در بعضی موارد موتور یخچال کار می‌کند ولی سرمایی تولید نمی‌کند که باید اول گاز یخچال را چک کرد وقتی گاز یخچال کم باشد سرمای تولید شده نیز کاهش پیدا می‌کند و نیاز به گازگیری دارد. دلیل دیگر اینکه ممکن است فن داخل یخچال معیوب باشد و سرمای گاز را درون اتاق یخچال به گردش در نمی‌آورد. کار نکردن فن داخل یخچال می‌تواند بخاطر معیوب بودن خود فن و یا برد الکترونیکی و نیز سوئیچ درب یخچال باشد.

3) در بعضی موارد نیز یخچال در روزهای اول خوب سرما می‌سازد و پس از گذشت چند روز به مرور از سرمای یخچال کاسته می‌شود و در آخر یخچال گرم می‌شود. در این مورد به چندین نکته باید دقت کرد، از سالم بودن فن اواپراتور و سالم بودن المنت دیفرامت و فیوزهای حرارتی و ترمودیسک یخچال و تایمر یخچال مطمئن شد. در بعضی از یخچالهای امروزی بجای تایمر از برد الکترونیکی استفاده می‌شود.

4) موتور یخچال زود به زود خاموش می‌شود. در بعضی از موارد موتور یخچال پس از چند دقیقه کار کردن و قبل از سرد شدن کامل یخچال خاموش می‌شوند که این اتفاق می‌تواند ناشی از معیوب و خراب بودن ترموستات یخچال نیز باشد. برای یخچال‌هایی که برد الکترونیکی دارند ممکن است خود برد و یا سنسورهای یخچال معیوب شده باشند.