مقاله سه سه

براي سرويس يخچال ما ابتدا دوشاخه را از برق مي كشيم.

سپس يخچال را جهت سرويس از ديوار پشتي فاصله مي دهيم.

براي سرويس بايد دقت كرد كه نبايد آب مستقيم به پشت يخچال گرفت كه اين امر ممكن است باعث خرابي يخچال و نياز به تعمير پيدا كند. سرويس كردن يخچال در رادمان ، مصرف و همچنين صداي يخچال ؟؟؟؟ ايجاد مي كند و البته سرويس طول عمر يخچال را نيز افزايش مي دهد.

 

تعميرات و عيب يابي يخچال ها:

براي تعمير يخچال ها ، بايد ابتدا اجزاي يخچال را بشناسيد. سپس نحوه كاركرد يخچال را نيز بايد فرا بگيريد. در غير اين صورت نمي توان يخچال را تعمير كرد.

 

اجزاي يخچال عبارتند از:

1-كمپرسور (موتور) ، 1- كندانسور (تقطير كننده) ، 3- اواپراتور (تبخير كننده) ، 4- فيلتر واير (صافي) ، 5- بولدموشن (كاپيلاري) ، 6- ؟؟؟ ، 7- منطقه يخچال

1-در صورت خرابي كمپرسور يخچال به دليل پرسي بودن كمپرسور قابل تعمير نيست و بايد تعويض گردد.

2- تعمير كندانتور يخچال بستگي به توكار بودن يا نبودن لوله هاي يخچال دارد. كه اگر لوله ها توكال نباشد مي توان تعمير كرد و اگر لوله توي كار باشند بايد از لوله هاي روكار جهت جايگزيني لوله هاي توكار استفاده كرد.

3- تعميرات اواپراتور باز هم بستگي به جنس و توكار بودن لوله ها دارد.

براي تعمير لوله هاي آلومينيوم بايد دوره جوشكاري هوا گاز را گذرانده باشيد.

4- فيشر دراير (صافي) قابل تعمير و يا سرويس نمي باشد و حتما بايد جهت هم گازگيري تعويض گردد در غير اين صورت باعث گرفتگي لوله هاي مسي يخچال شده و احتمال سوختن كمپرسور را بالا مي برد.

5- لوله بوشن يكي از مهمترين اجزاي يخچال مي باشد كه براي خوب كار كردن يخچال بايد عاري از هرگونه رسوب باشد.

6- ترموستات نيز قابل تعمير و يا سرويس نيست و اگر دچار اختلال در انجام اتومات كردن شود حتما بايد تعويض گردد

7- محفظه يخچال از جنس لاك و فوم و ورق فلزي مي باشد كه مانع از بيرون رفتن سرماي توليد شده مي شود.